2016-19

'Golgotha 2' (detail)
'Golgotha 2' (detail)

2019

press to zoom
'Golgotha 2' (detail)
'Golgotha 2' (detail)

2019

press to zoom
'Baron Samedi'
'Baron Samedi'

93" x 52" 2018

press to zoom
'Baron Samedi'
'Baron Samedi'

93" x 52" 2018

press to zoom
'Baron Samedi' (detail)
'Baron Samedi' (detail)

93" x 52" 2018

press to zoom
'Baron Samedi' (detail)
'Baron Samedi' (detail)

93" x 52" 2018

press to zoom
'Baron Samedi' (detail)
'Baron Samedi' (detail)

93" x 52" 2018

press to zoom
'Baron Samedi' (detail)
'Baron Samedi' (detail)

93" x 52" 2018

press to zoom
'Steeplejack'
'Steeplejack'

2018

press to zoom
'Steeplejack' (detail)
'Steeplejack' (detail)
press to zoom
'Steeplejack' (detail)
'Steeplejack' (detail)
press to zoom
'Steeplejack' (detail)
'Steeplejack' (detail)
press to zoom
'Steeplejack' (detail)
'Steeplejack' (detail)
press to zoom
'Loose Wasps and Pinned Butterflies'
'Loose Wasps and Pinned Butterflies'
press to zoom
press to zoom
press to zoom
'Transcendence', 2017
'Transcendence', 2017
press to zoom
press to zoom
'Birthmark'
'Birthmark'

2018

press to zoom
'Birthmark' (detail)
'Birthmark' (detail)

2018

press to zoom